Bolet chrysenteron - Xerocomellus chrysenteron

Bolet chrysenteron - Xerocomellus chrysenteron