Coprin plissé - coprinus plicatilis

Coprin plissé - coprinus plicatilis