Clavaire jaunâtre - Clavulinopsis Helvola

Clavaire jaunâtre - Clavulinopsis Helvola