Knautie des champs - Knautia arvensis

Knautie des champs - Knautia arvensis